درباره ما

ما رو بیشتر بشناسید.

این روزها افزایش مشغله در زندگی موجب فراموشکاری در انجام کارهای روزمره شده است، همچنین افراد زمان کافی برای رسیدگی به امور روزمره خود را ندارند. از این جهت استفاده از اینترنت و خدمات مبتنی بر آن روز به روز در حال توسعه می باشند.

افزایش خدمات دیجیتال نیز موجب پیدایش ابزارهای هوشمندتر و پیچیده تر نسبت به قبل شده است و امکان کار با ابزارهای جدید را برای نسل های قبلی دشوارتر کرده است. از اینرو مسئولیت مدیریت بسیاری از کارهای روزمره خانواده ها از جمله پرداخت های شهری بر عهده نسل پر مشغله امروز افتاده است. ما به کمک یک راه حل اینجا آمده ایم تا فرآیند پرداخت های شهری را برای شما آسان کنیم.

پی نوت بصورت یک راهکاری آنلاین به کمک شما آمده است تا بتوانید با رفع دغدغه و همراه با امنیت به پرداخت امور قبوض شهری خود بپردازید.

امن

یک درگاه اینترنتی امن و به دور از هرگونه مخاطرات امنیتی که همه‌ی امور روز مره‌ی شما را دربرمی‌گیرد.

سریع

دیگر لازم نیست ساعت ها برای یک پرداخت اینترنتی وقت ارزشمند خودتان را هدر دهید.

آسان

کاربرپی ساده و بدون داشتن دانش خاص که برای همه میسر است.